Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

BEKALAN AIR DI WILAYAH KUALA LUMPUR PULIH SEPENUHNYA

STATUS TERKINI PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH KUALA LUMPUR

INSIDEN PAIP PECAH MENYEBABKAN GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI WILAYAH KUALA LUMPUR

AIR SELANGOR MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN BERSAMA PUTRA BUSINESS SCHOOL BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPIMPINAN

AIR SELANGOR LANCAR SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN 2020 HARI INI

AIR SELANGOR LANCAR KURSUS KEMAHIRAN PERANTIS TUKANG PAIP DAN PERKHIDMATAN PEMBAIKAN PAIP DALAMAN UNTUK GOLONGAN KURANG MAMPU

GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL DI WILAYAH GOMBAK TELAH PULIH SEPENUHNYA

STATUS TERKINI GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL DI 20 KAWASAN MELIBATKAN WILAYAH GOMBAK (11 OGOS 2020, 11:00 MALAM)

STATUS TERKINI GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL DI 20 KAWASAN MELIBATKAN WILAYAH GOMBAK

STATUS TERKINI KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN ASET KRITIKAL DI LOJI RAWATAN AIR SUNGAI GOMBAK

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19