Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN INJAP PADA AGIHAN BEKALAN AIR DI PEKAN SEPANG LAMA YANG BAKAL MENYEBABKAN GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL SELAMA DUA PULUH JAM SETENGAH PADA 24 NOVEMBER 2020

NOTIS PEMBERITAHUAN AWAL KERJA-KERJA PENGGANTIAN INJAP PADA PAIP AGIHAN BEKALAN AIR DI PEKAN SEPANG LAMA YANG BAKAL MENYEBABKAN GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL SELAMA DUA PULUH JAM SETENGAH PADA 24 NOVEMBER 2020

BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR PULIH SEPENUHNYA [13 Nov 2020, 12PM]

LOKASI PILI AWAM DAN PUSAK KHIDMAT SETEMPAT [13 Nov 2020, 7AM]

STATUS TERKINI PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR [13 Nov 2020, 7AM]

STATUS TERKINI PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR [12 Nov 2020, 7PM]

STATUS TERKINI PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR (12 NOVEMBER 2020, 3:30 PETANG)

STATUS TERKINI PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR [12 Nov 2020, 7am]

STATUS TERKINI PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR (11 November 2020, 7pm)

PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, KLANG/SHAH ALAM, GOMBAK, KUALA LUMPUR, HULU SELANGOR, KUALA LANGAT DAN KUALA SELANGOR (11 November 2020, 3pm)

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10